prośba

prośba

List od Stefana Szumana z 03.12.1936

List do Stefana Żółkiewskiego z 11.03.1965

List od Jana Parandowskiego z 30.12.1950

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 21.03.1968

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.06.1925

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

List od Marii Gołaszewskiej z 20.07.1966

Prośba o rezerwację z 04.10.1964

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 13.12.1965

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.10.1927

List od Marii Gołaszewskiej z 24.04.1966

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932