prośba

prośba

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.04.1938

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 13.12.1965

Prośba o rezerwację z 04.10.1964

Oświadczenie z 29.06.1964

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.03.1920

List od Karola Wojtyły z 18.10.1967

List od Marii Gołaszewskiej z 24.04.1966

List do Urzędu Celnego PRL w Zebrzydowicach z 31.05.1965

Prośba z 18.06.1921

List od Adama Schaffa z 12.06.1962

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932