przyszłość

przyszłość

List od Edmunda Husserla z 26.05.1929

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 11.10.1933

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1923

List od Konstantego Michalskiego z 02.05.1943 lub 1944

List od Edmunda Husserla z 13.11.1931

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 17.12.1931

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921