rozprawa doktorska

rozprawa doktorska

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.12.1938

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.11.1922

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 12.08.1967

List do Stefana Morawskiego z 23.06.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.07.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.10.1921

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 09.12.1967

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 29.06.1967

Curriculum vitae z bd.04.1921

List od Stefana Morawskiego z 30.09.bd

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 28.06.1967