rozprawa habilitacyjna

rozprawa habilitacyjna

List od Jana Patočki z 25.08.1945

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.12.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.04.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.11.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1923

List od Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1922

List od Władysława Witwickiego z 23.12.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.08.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.08.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.02.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.03.1923