Spór o istotę filozofii

Spór o istotę filozofii

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

List od Władysława Witwickiego z 25.12.1922

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.05.1924

Spis prac z 04.11.1952