starość

starość

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.05.1936

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.11.1926

List od Władysława Witwickiego z 13.12.1922

List od Edmunda Husserla z 21.12.1930

List od Władysława Witwickiego z 18.03.1926

List od Władysława Witwickiego z 02.12.1922

List od Władysława Witwickiego z 29.09.1924

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 09.10.1966