studia

studia

List od Edmunda Husserla z 02.02.1917

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.07.1935

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.01.1925

List od Karola Wojtyły z 22.09.1967

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.06.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

Wniosek o zniżkę godzin z b.d.

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.04.1918

List do Kazimierza Twardowskiego z 23.07.1935