Studia Philosophica

Studia Philosophica

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.05.1946

List od Ireny Krońskiej z 31.03.1947

List od Kazimierza Twardowskiego z 01.09.1936

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 11.11.1934

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 17.02.1949

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.12.1934

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 18.11.1934

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 22.09.1949

List od Felixa Kaufmanna z 23.03.1936

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 15.06.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.01.1960

List od Hansa Corneliusa z 14.11.1937