święta

święta

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 23.11.1936

List od Haliny Poświatowskiej z 16.12.bd

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 24.03.1950

Kartka pocztowa od Haliny Poświatowskiej z 20.12.1966

List od Władysława Witwickiego z 29.10.1924

List od Mieczysława Wallisa z 21.12.1961

List od Mieczysława Wallisa z 21.12.1947

List od Józefa Tischnera z 05.12.1968

List od Henryka Skolimowskiego z 07.12.1967

List od Mieczysława Wallisa z 03.12.1969

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.12.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.12.1920