syn Ingardena

syn Ingardena

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.12.1920

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1923

List od Tadeusza Czeżowskiego z 06.11. 1948

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

List od Władysława Witwickiego z 04.07.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.11.1927

List od Władysława Witwickiego z 13.12.1922

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 04.08.1943

List od Juliusza Kleinera z 06.08.1945

List od Jana Patočki z 25.08.1945

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 03.02.1949

List od Stefana Szumana z 06.11.1941