syn Ingardena

syn Ingardena

List od Władysława Witwickiego z 04.07.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 30.12.1920

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 22.04.1949

List od Stefana Szumana z 06.11.1941

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.12.1967

List od Władysława Witwickiego z b.d E

List od Władysława Witwickiego z 13.12.1922

List od Stefana Żółkiewskiego z 10.01.1964

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 04.08.1943

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.07.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 13.11.1968