syn Ingardena

syn Ingardena

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 20.12.1944

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 22.04.1949

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 08.03.1949

Pocztówka od Ireny Krońskiej z 24.02.1946

List od Konstantego Michalskiego z 21.12.bd

List od Stefana Żółkiewskiego z 10.01.1964

List od Stefana Szumana z 06.11.1941

List od Konstantego Michalskiego z 05.01.1944

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z b.d. 02.1949

List od Jana Patočki z 25.08.1945

List od Juliusza Kleinera z 06.08.1945

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1923