sztuka

sztuka

List od Stefana Szumana z 02.06.1942

Załącznik do listu od Ireny Krońskiej z 29.12.1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 04.04.1922

List od Władysława Witwickiego z 17.05.1922

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968

List od Haliny Poświatowskiej z 25.07.1964

List od Władysława Witwickiego z 03.05.1922

List od Stefana Szumana z 09.04.1942

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.10.1969