Tadeusz Kotarbiński

Tadeusz Kotarbiński

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 16.04.1923

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.09.1935

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 08.12.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.11.1922

List od Kazimierza Twardowskiego z 02.09.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.08.1923

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 24.04.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.07.1935

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1961

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.01.1939

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 08.03.1949

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.10.1954