Tadeusz Kotarbiński

Tadeusz Kotarbiński

List od Stefana Żółkiewskiego z 15.03.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.08.1960

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 07.02.1966

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.04.1927

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957

List od Henryka Elzenberga z 23.06.1951

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.03.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.03.1923

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 29.05.1953

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 21.03.1968

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 05.11.1946