Twardowski

Twardowski

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.06.1924

List od Edmunda Husserla z 10.12.1925

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.05.1935

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

List od Edmunda Husserla z 31.12.1928

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 09.04.1927

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

Notatki do odczytu sekcji teorii poznania z b.d.

List od Kazimierza Twardowskiego z 25.10.1921

List od Edmunda Husserla z 20.06.1917