Über die Gefahr einer Petitio Principii in der Erkenntistheorie

Über die Gefahr einer Petitio Principii in der Erkenntistheorie

Spis prac z 04.11.1952

Curriculum vitae z bd.04.1921

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.04.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.04.1935

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 03.12.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.03.1935

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.09.1935