Uniwersytet

Uniwersytet

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.09.1926

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.03.1925

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

List od Stefana Szumana z 26.04.1939

List od Władysława Witwickiego z 28.02.1927

List od Stefana Szumana z 16.06.1939

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 13.11.1937

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.11.bd

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.08.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1925

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 15.05.1924