Uniwersytet

Uniwersytet

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.05.1961

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 13.11.1937

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.11.bd

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 24.10.1936

List od Stefana Szumana z 26.04.1939

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.03.1967

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.04.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.03.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.08.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.09.1926

List od Władysława Witwickiego z 28.02.1927