Warszawa

Warszawa

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1967

List od Kazimierza Twardowskiego z 19.10.1920

List do Władysława Tatarkiewicza z 18.05.1956

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.08.1968

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.10.1935

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.08.1966

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 03.12.1934

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 19.10.1935

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.01.1923

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.09.1960

Prośba o rezerwację z 04.10.1964