Warszawa

Warszawa

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 04.02.1964

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.09.1935

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.03.1969

List od Tadeusza Zabłudowskiego z 07.11.1962

List od Władysława Tatarkiewicza z 14.03.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 14.06.1955

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.04.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.01.1923

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.11.1954

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1919

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.03.1921

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.08.1938