Warszawa

Warszawa

List do Władysława Tatarkiewicza z 18.05.1956

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.09.1935

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.08.1938

List od Jana Legowicza z 07.03.1964

List do Kazimierza Twardowskiego z 31.10.1919

List od Tadeusza Zabłudowskiego z bd.01.1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.10.1957

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1924

Odpis zatwierdzenia uchwały habilitacyjnej z 28.02.1925

List od Danieli Gromskiej z 13.01.1952

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 07.10.1937

List od Mieczysława Wallisa z 09.02.1966