Warszawa

Warszawa

List od Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1922

List od Władysława Tatarkiewicza z 23.10.1965

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 04.07.1939

List od Jana Legowicza z 22.03.1955

List od Władysława Tatarkiewicza z 30.06.1969

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 07.02.1935

List od Władysława Tatarkiewicza z 01.03.1948

List do Władysława Tatarkiewicza z 26.10. 1965

List od Władysława Tatarkiewicza z 31.12.1965

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1960

List do Zofii Lissy z 11.05.1954