wdzięczność

wdzięczność

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.02.1936

List od Marii Gołaszewskiej z 13.05.1968

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.12.1924

List od Konstantego Michalskiego z 09.02.1939

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 14.02.1939

List od Karola Wojtyły z 24.07.1967

Kartka pocztowa od Hedwig Conrad-Martius z bd.03.1958

List od Edmunda Husserla z 26.12.1927

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z bd.bd.bd