Zarząd PTF

Zarząd PTF

List od Tadeusza Czeżowskiego z 19.10.1957

List do Władysława Tatarkiewicza z 23.03. 1953

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.01.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1949

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z bd.bd.bd

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.02.1962

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 24.02.1967

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 23.02.1961

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.05.1949