/
PL

Biography of Konstanty Michalski from N/D c

Category varia
Related places Cracow, Oslo
Reference code in archive K_III-26_D_27
Copyrights all rights reserved
Resource type document
Subject matter academic issues
Field philosophy
Tags #academic activity, #academic work, #Academy of St. Thomas in Rome, #Aristotle, #Aristotle Latinus, #Aristotle's manuscripts, #arrest, #Assembly of Missionaries in Cracow, #biogram, #biography, #cancer, #Christian philosophy, #Commander's Cross of the Order of Polonia Restituta, #Committee of Silesian publishing houses, #Committee of the Medieval Latin Dictionary, #concentration camp, #congress of historical sciences in Oslo, #congress of philosophers at Oxford, #Corpus philosophorum medii aevi, #Council of the Polish Biographical Dictionary, #Cracow, #death, #Delegation of the Republic of Poland, #docteur en philosophie, #doctorate, #Epistolarium of 19th century Polish philosophers, #foreign travel, #Franciszek Gabryl, #habilitation, #Husserl ses prédecesseurs et ses partisans, #Ignacy Michalski, #Institute of Theology, #Jagiellonian University, #Jan of Stobnica, #Junior High School of St. Anne in Cracow, #Konstanty Michalski, #La réaction contre le psychologisme en Allemagne, #lecturer, #lectures, #Leuven Philosophical Society, #Mała Dąbrówka, #manuscripts revindication, #member of PAU, #member-correspondent, #membres associés, #Michał of Bystrzyków, #Michał of Bystrzyków and Jan of Stobnica as representatives of the scotism in Poland, #Officer's Cross of the French Legion of Honour, #Oslo, #PAU, #Paulina Winkler, #Philosophical Quarterly, #Polish Academy of Learning, #priest ordination, #professorship, #publishing committee, #rector, #Sachsenhausen, #scotism, #Slavic studies, #Special Mixed Commission, #St. Thomas, #theology, #thomism, #translation, #translation edition, #translations, #translations of Aristotle, #Union of the Academy in Brussels, #Upper Silesia, #USSR

Ks. Konstanty Michalski
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

n  Urodził się 12 kwietnia 1879 w Małej Dąbrówce na Górnym Śląsku. Rodzice: Ignacy /robotnik hutniczy/ i Paulina z Winklerów. Szkołę powszechną ukończył w Siemianowicach. W r. 1896 wstępuje do Zgromadzenia Ks.Ks. Misjonarzy w Krakowie. Studia gimnazjalne odbywa w Prywatnym Gimnazjum Zgromadzenia w Krakowie. Maturę zdaje w Gimnazjum św. Anny w Krakowie w r. 1900. Teologię kończy w Instytucie Teologicznym swego Zgromadzenia. W r. 1903 święcenia kapłańskie. W latach 1901-1905 studiuje slawistykę na U.J. W latach 1909-1911 w Lowanium. W r. 1911 zdobywa doktorat z filozofii św. Tomasza /docteur en philosophie de S. Thomas/  na podstawie rozprawy : „La réaction contre le psychologisme en Allemagne, Husserl ses prédecesseurs et ses partisans”. Po powrocie do Krakowa wykłada filozofię w Instytucie Teologicznym Zgromadzenia. W r. 1914 po śmierci ks. Fr. Gabryla zostaje powołany na wykładowcę filozofii chrześcijańskiej przez radę Wydz. Teolog. U.J. W r. 1918 habilituje się na podstawie dotychczasowej działalności naukowej a zwłaszcza na podstawie pracy Michał z Bystrzykowa i Jan ze Stobnicy jako przedstawiciele skotyzmu w Polsce. W r. 1919 zostaje prof. nadzwyczajnym a w r. 1921 prof. zwyczajnym. W r. akademickim 1931/32 piastuje godność rektora.
n  W r. 1927 zostaje wybrany członkiem- korespondentem PAU. Członkiem zwyczajnym zostaje w r. 1933. W ramach prac w PAU wchodzi w skład Komitetu wydaw. Kwartalnika Filozof., jest członkiem Rady Polskiego Słownika Biograficznego i Komitetu Słownika Łaciny Średniowiecznej oraz przewodniczącym Komitetu wydawnictw śląskich. Od r. 1928 /po odpowiedniej uchwale Wydziału historyczno-filozoficznego/ planuje jako pierwszy redaktor edycję tłumaczeń dzieł Arystotelesa. W r. 1929 projektuje wydanie Epistolarium filozofów polskich XIX w. W r. 1928 na zjeździe Unii Akademii w Brukseli daje projekt wydania Corpus philosophorum medii aevi. W następnym r. Unia Akademii przyjmuje projekt i wyznacza osobną Komisję, której prezesem zostaje ks. Michalski. Pierwszy tom tego wydawnictwa wyszedł w r. 1939 w Rzymie /pierwsza część katalogu rękopisów Arystotelesa – Arystoteles Latinus/.
n  Ks. Michalski wchodzi w skład Delegacji Rzeczypospolitej Polskiej w Specjalnej Komisji Mieszanej, która miała na celu rewindykację rękopisów z ZSSR /r. 1923/. W r. 1928 uczestniczy w VI kongresie międzynarodowym nauk historycznych w Oslo. W r. 1930 bierze udział w zjeździe filozofów w Oksfordzie. W związku z posiedzeniami Unii Akademii lub poszukiwaniami za rękopisami zwiedza Paryż, Brukselę, Kopenhagę, Rzym i inne miasta włoskie oraz biblioteki niemieckie i austriackie. Wśród listów pisanych do ks. Michalskiego znajduje się około 200 listów zagranicznych.
n  Za pracę naukowo- profesorską i społeczną otrzymał krzyż komandorski orderu Odrodzenia Polski /1936/ oraz krzyż oficerski Legii Honorowej francuskiej /1937/. Lowańskie Towarzystwo Filozoficzne umieściło go w r. 1932 wśród „membres associés”. W r. 1940 został członkiem Akademii św. Tomasza w Rzymie.
n  W dniu 6 listopada 1939 ks. Michalski został wraz z innymi profesorami U.J. aresztowany i przewieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen koło Berlina. Zwolniony z obozu w pierwszym dniach lutego 1940 r. przebywa w Sichowie, Rytwianach, Szwagrowie i Sandomierzu. W r. 1945 wraca do Krakowa i rozpoczyna na nowo wykłady. W dniu 6 sierpnia 1947 r. umiera na skutek choroby raka. W dniu 8 sierpnia pochowany w grobowcu Zgrom. Księży Misjonarzy w Krakowie.