/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 30.09.1954

Data powstania 30.09.1954
Powiązane miejsca Kraków
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_31
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list

Prof. Roman Ingarden sen.                                             n                       Kraków, 30.IX.1954 r.
Kraków, 2. Biskupia 14

 

Do
   n    Komitetu Redakcyjnego B.K.F. przy P.A.N.
   n          n       n    n    WARSZAWA

 

   n    Przesyłam w załączeniu a/ ostatnią część tekstu mego tłumaczenia „Krytyki czystego rozumu”, str. 737 do 784, b/ tekst wstępu pt. „Od tłumacza”, który ma być ogłoszony przed tekstem tłumaczenia. W przyszłości nadeszlę jeszcze „Dodatek”, Analiza pojęć podstawowych „Krytyki cz.roz.” tudzież indeks. Jedno i drugie ma być ogłoszone p o tekście samego tłumaczenia.

 

          /prof. Dr Roman Ingarden/

 

 

ZAŚWIADCZENIE

 

Zaświadczam, że Dr Danuta Gierulanka /Kraków, ul. Dietla 99, II p./ wpisała w egzemplarzu „białym” mego tłumaczenia „Krytyki czystego rozumu” poprawki przeze mnie poczynione i dokonała tej pracy ku pełnemu memu zadowoleniu, a to na str. 675 do 784 /razem 100 /sto/stron/, za co licząc po dwa złote od strony należy się p. Gierulance słotych 200 /dwieście/.
W myśl ustnego porozumienia proszę uprzejmie o wypłacenie Dr Gierulance wymienionej sumy pod podanym wyżej adresem.

 

                                                            n     /prof. Dr Roman Ingarden, sen./