/
EN

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 29.09.1926

Data powstania 29.09.1926
Sygnatura w archiwum ARI
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Problematyka kwestie organizacyjne

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Warszawa 29.IX.26

Szanowny Panie Doktorze!

Byłem właśnie w Ministerstwie WROP i rozmawiałem na temat Pańskich kosztów przeprowadzki. Doradzono, bym zawiadomił Departament, w szczególności Wydział Nauki listownie o sytuacji, gdyż to mogłoby może być skutecznem. Przewiduję, ze obietnica zwrotu kosztów w Pańskiej sytuacji ze strony Kuratorjum musiała polegać na nieporozumieniu, bo jak się zdaje, tytułów prawnych do zwrotu kosztów przeprowadzki, jako takiego, nie ma. Ale przebąkiwano o możliwości (ewentualnie…) znalezienia innej formy pokrycia tych kosztów, np. w postaci subwencji z tej okazji. Do tego jednak potrzebna jest inicjatywa, której chętnie, jak najchętniej się podejmę, a do tego z kolei potrzebna jest wiadomość o wydatkowanej sumie i kiedy wystąpiło przeniesienie. O tę zatem wiadomość uprzejmie proszę – im prędzej, oczywiście, tym lepiej! Tymczasem, kończąc, łączę serdeczny uścisk dłoni i wyrazy wysokiego szacunku.

                                                                                  Tadeusz Kotarbiński

                                                                           Brzozowa 12 m 15, tel. 93-03