kwestie finansowe

kwestie finansowe

List od Stefana Morawskiego z 08.05.1964

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934 (a)

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 09.11.1947

List od Henryka Elzenberga z 07.12.1947

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 06.06.1923

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 10.02.1943

List od Konstantego Michalskiego z 09.02.1939

Załacznik do listu od Bogdana Suchodolskiego z 20.10.1945 (a)

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 29.09.1926

List od Bogdana Suchodolskiego z 07.10.1945

List od Stefana Morawskiego z bd 5