kwestie finansowe

kwestie finansowe

List od Stefana Szumana z 06.11.1941

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 22.09.1949

List od Konstantego Michalskiego z 09.02.1939

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 20.12.1944

List od Stefana Szumana z 12.12.1941

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 24.03.1943

List od Bogdana Suchodolskiego z 14.02.1946

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 3.08.1922

List do Stefana Żółkiewskiego z 30.12.1967

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1922

List od Edmunda Husserla z 10.12.1925

List od Władysława Tatarkiewicza z 26.06.1937