Tadeusz Kotarbiński

Tadeusz Kotarbiński

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 19.12.1936