Edmund Husserl

Edmund Husserl

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

List od Malvine Husserl z 15.03.1935

List od Edmunda Husserla z 08.07.1917

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.04.1931

List od Władysława Witwickiego z 29.06.1928