Lwów

Lwów

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.12.1934

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.05.1924

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.04.1925

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.08.1934

List od Kazimierza Twardowskiego z 14.02.1917

List do Kazimierza Twardowskiego z 10.12.1924

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 01.12.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 23.07.1935

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.04.1925