Jean Hering

Jean Hering

List od Konstantego Michalskiego z 15.03.1938

Kartka pocztowa od Anny Teresy Tymienieckiej i Jeana Heringa z 14.06.1961

List od Edmunda Husserla z 02.12.1929

List od Malvine Husserl z 12.12.1920

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.02.1928

List od Henryka Mehlberga z 03.03.1947

List od Jana Patočki z 25.08.1945

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 28.03.1921

List od Edmunda Husserla z 11.06.1932

List od Malvine Husserl z 15.11.1936

List od Edmunda Husserla z 16.03.1929

List od Henryka Mehlberga z 26.01.1946