Paryż

Paryż

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.01.1925

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.11.1966

List od Stanisława Wędkiewicza z 03.04.1950

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 07.06.1969

List od Jana Patočki z 23.12.1947

Wniosek o przedłużenie urlopu z 17.12.1927

List od Ireny Krońskiej z 05.09.1947

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.01.1960

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.11.1927

List od Stanisława Wędkiewicza z 22.02.1949

List od Ireny Krońskiej z 18.03.1947

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.12.1927