Paryż

Paryż

List od Marii Gołaszewskiej z 24.04.1966

List od Władysława Witwickiego z 29.09.1924

List od Edmunda Husserla z 13.07.1928

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.10. 1968

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1928

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 23.07.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.11.1927

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.10.1966

List od Ireny Krońskiej z 05.09.1947

List od Stanisława Wędkiewicza z 27.01.1948

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927