Paryż

Paryż

List od Stefana Żółkiewskiego z 03.01.1968

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 28.03.1921

List od Stanisława Wędkiewicza z 28.05.1948

List od Władysława Tatarkiewicza z 10.04.1966

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 3

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.05.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.11.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.08.1924

List od Kazimierza Twardowskiego z 31.12.1927

Wykaz publikacji z 04.01.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.11.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1924