Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.10.1957

List do Władysława Tatarkiewicza z 25.11.1952

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.11.1933

List od Zofii Lissy z 27.11.1947

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.11.1952

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 24.10.1921

List od Władysława Witwickiego z 23.07.1922

List od Jana Parandowskiego z 30.12.1950

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.08.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922

List od Władysława Tatarkiewicza z 01.03.1948