Archiwum Rodziny Ingardenów

Archiwum Rodziny Ingardenów

List od Mieczysława Wallisa z 13.03.1936

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 22.04.1937

List od Władysława Witwickiego z 20.09.1922

List od Władysława Witwickiego z 26.09.1922

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.07.1938

List od Władysława Witwickiego z 26.04.1923

List od Kazimierza Twardowskiego z 02.09.1922

List od Władysława Witwickiego z 28.12.1928

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1933

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 19.11.1942

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 11.11.1934