Archiwum Rodziny Ingardenów

Archiwum Rodziny Ingardenów

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 12.06.1942

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 17.02.1938

List od Kazimierza Twardowskiego z 25.02.1928

List od Władysława Tatarkiewicza z 26.06.1937

List od Kazimierza Twardowskiego z 19.10.1920

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 19.11.1942

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.08.1939

List od Władysława Witwickiego z 13.07.1922 B

List od Władysława Witwickiego z 18.04.1938

List od Władysława Witwickiego z 24.03.1936

List od Kazimierza Twardowskiego z 26.10.1915

List od Władysława Tatarkiewicza z 15.02.1937