Archiwum Rodziny Ingardenów

Archiwum Rodziny Ingardenów

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 22.07.1942

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1922

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.02.1939

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 22.09.1942

List od Władysława Witwickiego z 01.09.1922

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.08.1923

List od Władysława Witwickiego z 11.08.1923

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.01.1936

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.10.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.01.1938

List od Kazimierza Twardowskiego z 18.02.1925

List od Kazimierza Twardowskiego z 05.01.1934