Archiwum Rodziny Ingardenów

Archiwum Rodziny Ingardenów

List od Władysława Tatarkiewicza z 26.06.1937

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.04.1937

List od Władysława Witwickiego z 07.03.1925

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 24.10.1938

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 03.11.1935

List od Stefana Szumana z 03.12.1936

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 22.07.1942

List od Władysława Witwickiego z 14.01.1923

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 23.12.1921

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.10.1927

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 11.06.1922

List od Stefana Szumana z 14.10.1943