estetyka

estetyka

List od Marii Gołaszewskiej z 24.04.1966

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 22.11.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1920

List do Mieczysława Wallisa z 02.10.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1969

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.10.1933

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947

List od Zygmunta Czernego z 30.04.1949

List od Stefana Żółkiewskiego z 08.06.1966

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.07.1962

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd

List od Władysława Tatarkiewicza z 31.12.1965