Kraków

Kraków

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.02.1949

List od Władysława Tatarkiewicza z 29.07.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1966

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 26.02.1949

List od Henryka Markiewicza z 20.09.bd

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (a)

List do Księdza Rektora z 13.02.1939r.

List do Henryka Markiewicza z 22.02.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1966

List do Tadeusza Czeżowskiego z 12.12.1957

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1967

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.06.1966