Kraków

Kraków

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 18.07.1957

List do Jana Legowicza z 01.04.1955

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 19.06.1948

List od Kazimierza Nitscha z 09.06.1948

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961

List do Anny Teresy Tymienieckiej z 21.03.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10.1950

List od Tadeusza Czeżowskiego z 21.09. 1949

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 24.05.1950

List do Danieli Gromskiej z 10.09.1963

List od Tadeusza Czeżowskiego z 31.03.1958