kwestie organizacyjne

kwestie organizacyjne

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 07.05.1964

List od Stanisława Wędkiewicza z 13.05.1948

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.10. 1966

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.10.1927

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.12.1967

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 22.02.1958

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1920

List do Tadeusza Czeżowskiego z 19.10.1954

List od Jana Patočki z 22.05.1949

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.01.1936

Prośba o wyrobienie paszportu i wizy z 15.09.1964

List od Stefana Morawskiego z bd 5