kwestie organizacyjne

kwestie organizacyjne

List od Tadeusza Czeżowskiego z 23.03.1958

List od Władysława Tatarkiewicza z 13.04.1962

List od Stefana Szumana z 06.03.1939

List do Władysława Tatarkiewicza z 02.03. 1963

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 21.06.1966

List od Tadeusza Czeżowskiego z 01.06.1950

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 14.02.1949

List od Władysława Witwickiego z 12.05.1928

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 07.02.1966

List od Kazimierza Wyki z 04.11.1965

Załącznik do listu do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 30.09.1952

List od Ksawerego Piwockiego z 27.12.1964