artykuł naukowy

artykuł naukowy

List od Władysława Witwickiego z 25.02.1924

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 17.02.1949

List od Stefana Morawskiego z 09.06.1967

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 26.02.1949

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 24.03.1958

List od Stefana Morawskiego z 30.09.bd

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.08.1968

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.03.1969

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 15.06.1949

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 01.10.1948

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 28.06.1967

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.03.1968