czasopisma naukowe

czasopisma naukowe

List od Hansa Corneliusa z 06.10.1938

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1968

List od Kazimierza Wyki z 28.08.1968

List od Ludwiga Landgrebe z 26.10.1957

List od Ireny Krońskiej z 06.01.1947

List od Ireny Krońskiej z 10.04.1947

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

List od Henryka Mehlberga z 01.11.1945

List od Hansa Corneliusa z 14.11.1937

List od Stefana Szumana z 03.12.1936

List do Polskiej Akademii Umiejętności z 17.03.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.08.1968