czasopisma naukowe

czasopisma naukowe

List od Felixa Kaufmanna z 23.03.1936

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1968

List od Ireny Krońskiej z 09.05.1947

List od Ludwiga Landgrebe z 26.10.1957

List od Ireny Krońskiej z 26.05.1969

List od Kazimierza Wyki z 28.08.1968

List od Ireny Krońskiej z 31.03.1947

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.08.1968

List od Jana Patočki z 22.05.1949

List do Mieczysława Wallisa z 14.12.1947

List do Polskiej Akademii Umiejętności z 17.03.1954

List od Jana Patočki z 23.12.1947