idealizm

idealizm

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.01.1939

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 18.02.1937

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01/02.03.1938

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.10.1934

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.08.1932