idealizm

idealizm

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.02.1939

List od Ireny Krońskiej z 23.09.1946

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01/02.03.1938

List od Edmunda Husserla z 11.06.1932

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.03.1938

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936

List od Ludwiga Landgrebe z 26.10.1957

List od Hansa Corneliusa z 11.01.1938

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 18.02.1937

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.11.1936