Kraków

Kraków

List od Władysława Tatarkiewicza z 23.10.1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 18.05.1956

List do Danieli Gromskiej z 28.05.1960

List od Zofii Lissy z 27.11.1947

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 26.05.1954

List do Polskiej Akademii Nauk z 24.10.1963

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.11.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.02.1949

List od Stefana Żółkiewskiego z b.d.

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 14.04.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.11.1954

List od Konstantego Michalskiego z 02.05.1943 lub 1944