Kraków

Kraków

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.03.1917

List od Tadeusza Czeżowskiego z 06.11. 1948

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.11.1924

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 18.07.1957

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.12.1960

List od Konstantego Michalskiego z 02.05.1943 lub 1944

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.03.1956

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 26.08.1966

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 11.09.1949

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 04.11.1952

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.05.1961

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.01.1969