Kraków

Kraków

List od Tadeusza Czeżowskiego z 10.04.1968

List do Danieli Gromskiej z 28.05.1960

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.02.1926

List od Konstantego Michalskiego z 21.07.1938

List od Tadeusza Czeżowskiego z 10.10.1957

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 20.11.1947

List od Tadeusza Czeżowskiego z 03.06.1948

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 22.09.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List do Polskiej Akademii Nauk z 28.04.1964

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.08.1952

List od Władysława Tatarkiewicza z 07.02.1962