Kraków

Kraków

List od Władysława Tatarkiewicza z 21.01.1961

List do Władysława Tatarkiewicza z 04.11.1960

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 04.01.1948

List do Henryka Elzenberga z 05.06.1951

Kartka pocztowa do Danieli Gromskiej z 03.12.1959

List do Władysława Tatarkiewicza z 18.03.1959

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.10. 1966

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1949

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 28.05.1942

Kartka pocztowa do Władysława Tatarkiewicza z 08.01.1955

List do Władysława Tatarkiewicza z 23.11.1959

Załącznik do listu do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.08.1952