Lwów

Lwów

List do Kazimierza Twardowskiego z 23.07.1935

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.07.1928

List od Hansa Corneliusa z 14.11.1937

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.04.1938

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.

List od Kazimierza Twardowskiego z 02.10.1918

Informacja o uchwałach z 08.09.1931

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.07.1933

Prośba o udzielenie urlopu z 17.03.1932

List do Kazimierza Twardowskiego z 26.11.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01/02.03.1938