Lwów

Lwów

List od Konstantego Michalskiego z 18.06.1939

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 23.12.1931

List od Kazimierza Twardowskiego z 26.11.1934

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 18.07.1935

List do Kazimierza Twardowskiego z 08.03.1930

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.03.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.04.1923

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 01.12.1927

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.06.1936