Polskie Towarzystwo Filozoficzne

Polskie Towarzystwo Filozoficzne

List do Władysława Tatarkiewicza z 23.03. 1953

List od Kazimierza Twardowskiego z 25.02.1928

List do Tadeusza Czeżowskiego z 19.10.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 10. 05.1963

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.04.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1928

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.01.1939

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 18.02.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.04.1930

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1949

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931