Roman

Roman

List od Kazimierza Twardowskiego z 25.10.1921

List od Marii Gołaszewskiej z 22.05.1966

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1924

List od Ireny Sławińskiej z 23.02.1958

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 05.02.1931

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.06.1925

List od Ireny Sławińskiej z 17.11.1968

List od Marii Gołaszewskiej z 24.04.1966

List od Ireny Sławińskiej z 31.01.1959

List od Ireny Sławińskiej z 19.12.1954

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.11.1933