Wiedeń

Wiedeń

List od Felixa Kaufmanna z 22.10.1935

List od Józefa Tischnera z 16.06.1969

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.01.1925

List od Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1922

List od Stefana Morawskiego z 30.10.1968

List od Kazimierza Twardowskiego z 26.10.1915

List od Felixa Kaufmanna z 21.05.1935

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934 (a)

List od Kazimierza Twardowskiego z 27.07.1935

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

List do Stefana Żółkiewskiego z 07.05.1964